Grb Republike Srbije

Министарство финансија Републике Србије

Управа за јавни дуг

ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

ОБРАЧУН ПРИНОСА ДАНА 27.12.2017


Годишње купонске стопе РСД ЕУР
2 године 4,000% 1,000%
3 године 4,500% 1,750%
5 година 5,250% 2,500%
10 година 6,250% 4,000%

Вредност обвезницаРочностГодишња купонска стопа

Датум исплате Принос
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупно:
Изаберите валуту
Изаберите рочност
Унесите број обвезница

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг

Поп Лукина 7-9, Београд

тел : + 381 11 3202 461